Thursday, July 19, 2007

Rapid KL

Rapid KL, singkatan untuk Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras Sdn Bhd merupakan syarikat milik kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 2004 sebagai sebahagian penstrukturan semula sistem pengangkutan awam di Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia.

Rapid KL yang 100% milik kerajaan, merupakan pengendali ketiga-tiga aliran LRT di Kuala Lumpur, serta merupakan pengendali bas pengantara di ibu kota dan kawasan-kawasan berdekatan.

Segala aset perkhidmatan LRT dan bas dimiliki sebuah lagi syarikat milikan kerajaan, Syarikat Prasarana Negara Berhad (SPNB) yang turut ditubuhkan untuk tujuan penstrukturan semula.

No comments: